Hôm nay là sinh nhật của 1 người bạn rất thân, nhờ có Authenticwachsvn mà Đại Nghĩa đã chọn được mẫu đồng hồ ...
Cảm ơn Authenticwachsvn đã giúp Ưng Đại Vệ đặt được chiếc đồng hồ FOSSIL từ USA về với giá rất tốt. Chúc Authenticwachsvn ...